K jednotlivým zatavením

                

1. ROZCESTÍ U KOSTELA - PYRÁM

Připomíná založení českolibchavského kostela a putování věrozvěstů Cyrila a Metoděje. U tohoto zastavení si můžete pohrát se starodávným písmem hlaholice.

2. HRADIŠTĚ SKALKA - RYTÍŘ MIKEŠ

Toto zastavení vám přiblíží nejen dobu po husitských válkách, ale také krále Jiříka z Poděbrad. Pomozte dostavět rytíře Mikeše, který stráží hradištní příkop Skalka.

3. U RYBNÍKA - RUSALKA LIBUŠKA

Víla Libuška ochraňuje českolibchavské vody. Vodní víly byly inspirací pro operu A. Dvořáka Rusalka.

4. SOCHA SV. JANA NEPOMUCKÉHO

Původní socha z 18. století představuje patrona mostů.

5. DĚTSKÉ HŘIŠTĚ - SVĚTADÍLY

Světadíly demonstrují dílo a velké zásluhy J. A. Komenského. Dle jeho výroku "škola hrou" si můžete vyzkoušet, jak fungují sluneční hodiny.

6. CYKLOSTEZKA - KOLEČKO

Připomínka vzniku samostatné Československé republiky a T. G. Masaryka. Náš první prezident se držel hesla "bez práce nejsou koláče". Přijďte si zatočit kolečkem a nebo zahrát na zvonkohru.